Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ » ΑΜ ΑΠΟ 16 ΧΡΟΝΩΝ

 

   

 

Δίπλωμα μοτοσυκλέτας – Αρχική χορήγηση.

 

Κατηγορία ΑΜ : Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.
Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  20 θεωρητικά ΚΟΚ, 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και  14 πρακτικά ΜΟΤΟ .

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Συγκατάθεση Γονέων με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ).

  2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

γ. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Τέσσερις ( 4 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

5. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

6.  Αίτηση εκτύπωσης ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

7. Βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, για τους ιατρούς.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

α. Γενική αίματος και σακχάρου.

β. Γενική ούρων.

γ. Καρδιογράφημα.

δ. Ακτινογραφία θώρακος.

8.

 Ηλεκτρονικά Παράβολα:

 

 

α. Αρχικής χορήγησης κατηγορίας 50€

 

 

β. Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€

 

 

γ. Χαρτόσημο αρχικής χορήγησης κατηγορίας 18€

 

 

δ. Θεωρητικής εξέτασης 10€

 

ε. Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 10€

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

α. Τις φωτογραφίες.

β. Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.

γ. Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

 

Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10,00 ΕΥΡΩ και πρέπει να δoθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφό της. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών,εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία ( 3 ) έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση βάση νέου νόμου ο υποψήφιος για να ξεκινήσει τα πρακτικά του μαθήματα, θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τα θεωρητικά μαθήματα ( ΚΟΚ ).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

 

Οι Κάτοχοι  διπλώματος οδήγησης μοτοποδηλάτου κατηγορίας ΑΜ που έχουν εκδοθεί απο τμήματα τροχαίας, θα πρέπει να προχωρήσουν στην αντικαταστασή τους έως τις 18-01-2014. 

 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας οι άδειες οδήγησης που χορηγήθηκαν απο τμήματα τροχαίας δεν θα ισχύουν. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τη σχολή μας.

 

 

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]