Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ » ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Ανανέωση άδειας οδήγησης

 

Τα ερασιτεχνικά και της μοτοσυκλέτας διπλώματα ανανεώνονται κάθε τρία ( 3 ) χρόνια μετά το εξηκοστό πέμπτο ( 65 ) έτος ηλικίας, ενώ τα επαγγελματικά κάθε πέντε ( 5 ) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης ή της προηγούμενης ανανέωσής τους και μετά το εξηκοστό πέμπτο ( 65 ) έτος ηλικίας κάθε ( 3 ) χρόνια. Όλοι οι οδηγοί μετά το ογδοηκοστό ( 80 ) έτος ηλικίας τους περνάνε από Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση (ΔΙΕ) του Υπουργείου.

 

Τα διπλώματα Β΄ επαγγελματικά καταργούνται και όταν έρθει η ημερομηνία ανανέωσης τους δεν περνάνε ιατρούς παρά μόνο γίνεται αντικατάσταση.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

2. Δελτίο αστυνονικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

    Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Τρείς ( 3 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

4. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

5. Βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, για τους ιατρούς.

    Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

      α. Γενική αίματος και σακχάρου.

      β. Γενική ούρων.

      γ. Καρδιογράφημα.

      δ. Ακτινογραφία θώρακος.

6. Ένα ( 1 ) παράβολο των 50,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

7. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης

8. Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

9. Αίτηση εκτύπωσης. ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

  10. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο της.

    Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπαιρέωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

α. Τις φωτογραφίες.

β. Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.

γ. Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

δ. Το δίπλωμα.

 

 

Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10,00 ΕΥΡΩ και πρέπει να δoθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντιγραφό της.

 

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]