Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ » ΚΑΡΤΑ ΤΑΞΙ » ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 

Ανανέωση Ειδικής Άδειας Ταξί – Ε.Δ.Χ.

 

 

Η ειδική άδεια ταξί ανανεώνεται κάθε πέντε ( 5 ) χρόνια.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

2. Δελτίο αστυνονικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

    Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Τρείς ( 3 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

4. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

5. Βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, για τους ιατρούς.

   Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

     α. Γενική αίματος και σακχάρου.

     β. Γενική ούρων.

     γ. Καρδιογράφημα.

     δ. Ακτινογραφία θώρακος.

6. Ένα ( 1 ) παράβολο 50,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο. Αν έχει περάσει εξάμηνο από την λήξη ισχύος 250,00 ΕΥΡΩ παράβολο Δημοσίου Ταμείου.

7. Ποινικό μητρώου τύπου Β’ το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.

8. Άδεια οδήγησης.

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

α. Τις φωτογραφίες.

β. Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.

γ. Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

δ. Το δίπλωμα.

 

Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10,00 ΕΥΡΩ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντιγραφό της.

 

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]