Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ » ΑΠΩΛΕΙΑ - ΚΛΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Αντίγραφο Διπλώματος

 

Αντίγραφο αδείας οδήγησης (ερασιτεχνικής, επαγγελματικής ή μοτοσυκλέτας) λόγω απώλειας ή κλοπής.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

γ. ότι η άδεια οδήγησης του, δεν παρακρατείται από καμία αρχή, δημόσια ή αστυνομική.

2. Δελτίο αστυνονικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

4. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

5. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο όταν η άδεια έχει απωλεσθεί ή κλαπεί για πρώτη φορά και 60,00 ΕΥΡΩ για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π.

6. Παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

7. Αίτηση εκτύπωσης. ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που το δίπλωμα έχει κλαπεί μέσα από το όχημα, ή υπάρχει ολική καταστροφή του οχήματος ( φωτιά ή πλημμύρα ), από έγγραφα αποδεδειγμένα της αρμόδιας υπηρεσίας, δεν προσκομίζεται το παράβολο των 30,00 ή 60,00 ΕΥΡΩ της παραγράφου 5 των δικαιολογητικών.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπαιρέωση.

 

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]