Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ » ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

      

Μεταβίβαση Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης ή Δίκυκλου Ιδιωτικής Χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.    Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

2.    Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, του πωλητή και του αγοραστή.

3.    Παράβολο ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος, σε συμβεβλημένες τράπεζες.

4.  Παρουσία του πωλητή και του αγοραστή. Σε περίπτωση μη παρουσίας χρειάζεται εξουσιοδότηση μέσω αστυνομίας ή Κ.Ε.Π.

5.    Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ.

6.    Δελτίο αστυνονικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

     Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

7.  Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται καταστατικό.

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση του αγοραστή και του πωλητή την διεκπαιρέωση.

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]